ROC-RK3399-PC Plus

采用Rockchip高性能核心配置,独有的多种供电方式,以及独特的板型设计,可接入扩展板,性能更强悍优异,组合金属外壳,便成了口袋便携式个人电脑。

 • 工具
 • RK驱动助手

 • Erase_IDB_Tool

  提取码:1234    

 • Linux_upgrade_tool

  提取码:1234    

 • RKDevTool

  AndroidTools为旧版本叫法,新版本改名为RKDevTool 提取码:1234    

 • SD_Firmware_Tool

  提取码:1234    

 • 写号工具

  RKDevInfoWriteTool    

 • 解合包工具(Linux)

  提取码:1234    

 • 源代码
 • Android10.0 SDK

  提取码:1234    

 • Android 7.1 industry SDK源码

  此版本SDK为主要维护版本 提取码:1234    

 • Linux-SDK源码包(仅支持RK3399)

  提取码:1234    

 • 固件
 • Android 7.1 (industry)固件

  提取码:1234    

 • Android10.0 固件

  提取码:1234    

 • Centos 8固件

  提取码:1234    

 • LibreELEC

  提取码:1234    

 • Ubuntu18.04 & 20.04(GPT)

  提取码:1234    

 • 文档
 • 3D结构图

  提取码:1234    

 • 产品规格书

  提取码:1234    

 • 原理图

  提取码:1234    

 • 硬件资料

  提取码:1234    

 • 资源
 • linux-headers

  提取码:1234    

 • 文件系统
 • Linux根文件系统镜像(arm64&arm32)

  提取码:1234