EC-A3288C

基于AIO-3288C高性能开源平台,配置工业级外壳,整机无风扇设计,防尘抗干扰,长时间稳定运行,支持4K硬解,全面兼容主流5~100寸的显示屏。迷你主机,轻巧便携,可灵活应用到各种场景中。

 • 工具
 • RK驱动助手

  提取码:04bm    

 • 固件升级工具

  Windows提取码:jydz Linux提取码:onmx    

 • 源代码
 • Android 5.1 SDK源码

  提取码:nied    

 • Linux-SDK 源码包

  提取码:351c    

 • 固件
 • Android 5.1系统

  提取码:hs8z    

 • Ubuntu

  提取码:qg7z    

 • 资源
 • Ubuntu 根文件系统(32位)

  提取码:via0